3. december 2020 – Hvor kommer flæskestegen fra? UDSAT

 

Besøg et moderne svinelandbrug. 

Vi besøger: 

Lars Peder Hansen
Søgårdsvej 16, Dømmestrup 

5792 Årslev. 

Foreningen udsender deltagerliste, så I indbyrdes kan aftale transporten. 

Lars har et moderne svinelandbrug. 

Han vil vise os rundt i stalden hvor vi får at se, hvorledes et moderne landbrug anno 2020 fungerer. 

Efterfølgende samles vi hvor der fortælles dybere hvad et sådant landbrug er og hvorledes det fungerer, markedssituation mv.  

I forbindelse dermed vil der blive vist et diasshow. 

12.30: afgang fra Seniorhuset, for dem der kører sammen. 

13.00: ankomst Søgårdsvej 16, Dømmestrup, 5792 Årslev. 

Pris: kr. 50,00. 

Tilmelding og betaling på Nem Tilmeld, tryk her, senest den 15.november 2020.