19. april 2022 kl. 10.00 – 13.00 Velkommen til 2022

Velkommen til 2022 nytårskur.

Kom og vær med til at ønske hinanden et godt nytår, og vær samtidig med til at diskutere, hvad vi fremadrettet vil foretage os i Mandehjørnet. De sidste arrangementer har vist et vigende antal deltagere. Hvad skyldes det, og hvad kan vi i bestyrelsen gøre bedre / anderledes. Kom og giv din mening og ønsker til kende. Godt nytår til alle.

Alle gældende Corona regler skal overholdes.

Tilmelding på NemTilmeld senest den 17. april 2022.

 

11. november 2021 – Besøg på TV2

Vi besøger TV2, Kvægtorvet Odense.

Torsdag den 11. november 2021

Kl. 15.45 ved indgangen.

Rundvisningen begynder i TV 2s biograf, hvor rundviseren fortæller om husets historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går turen til det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 blandt andet sender større sportsudsendelser og ’Station 2’. Man kommer også til at se nyhedsstudiet udefra og får et indblik i, hvordan en nyhedsudsendelse bliver til, og hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt.

Pris for medlemmer                        kr. 100,00

Pris for ikke medlemmer                kr. 150,00

Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her, senest 8. november 2021.

TV2

De gældende Corona regler skal overholdes.