11. november 2021 – Besøg på TV2

Vi besøger TV2, Kvægtorvet Odense.

Torsdag den 11. november 2021

Kl. 15.45 ved indgangen.

Rundvisningen begynder i TV 2s biograf, hvor rundviseren fortæller om husets historie, organisation, public service-forpligtelse, finansiering, programplanlægning, seertal, reklamer m.v. Derefter går turen til det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 blandt andet sender større sportsudsendelser og ’Station 2’. Man kommer også til at se nyhedsstudiet udefra og får et indblik i, hvordan en nyhedsudsendelse bliver til, og hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt.

Pris for medlemmer                        kr. 100,00

Pris for ikke medlemmer                kr. 150,00

Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her, senest 8. november 2021.

TV2

De gældende Corona regler skal overholdes.

3. Februar 2022 kl. 10.30 – 15.00 H. J. Hansen Genindvinding

Vi besøger H. J. Hansen Genindvinding, Havnegade 110, 5000 Odense C

Vi mødes ved Seniorhuset kl. 10.00 , Toldbodgade 5, 5000 Odense, hvorfra der vil være samkørsel.

Ved H. J. Hansen genindvinding vil man få udleveret sikkerhedsudstyr bestående af: hjelm, vest og sikkerhedssko.

Rundvisningen varer 1½ – 2 timer, afhængig af spørgelysten.

Når vi er færdige kører vi tilbage til Seniorhuset, hvor vi får et stykke mad samt en øl eller vand.

Prisen er kr. 90,00

Tilmelding senest den 20. januar 2022 på NemTilmeld.

HJ Hansen