19. april 2022 kl. 10.00 – 13.00 Velkommen til 2022

Velkommen til 2022 nytårskur.

Kom og vær med til at ønske hinanden et godt nytår, og vær samtidig med til at diskutere, hvad vi fremadrettet vil foretage os i Mandehjørnet. De sidste arrangementer har vist et vigende antal deltagere. Hvad skyldes det, og hvad kan vi i bestyrelsen gøre bedre / anderledes. Kom og giv din mening og ønsker til kende. Godt nytår til alle.

Alle gældende Corona regler skal overholdes.

Tilmelding på NemTilmeld senest den 17. april 2022.