17. februar 2022 kl. 10.00 – 13.00 Velkommen til 2022

Velkommen til 2022 nytårskur.

Kom og vær med til at ønske hinanden et godt nytår, og vær samtidig med til at diskutere, hvad vi fremadrettet vil foretage os i Mandehjørnet. De sidste arrangementer har vist et vigende antal deltagere. Hvad skyldes det, og hvad kan vi i bestyrelsen gøre bedre / anderledes. Kom og giv din mening og ønsker til kende. Godt nytår til alle.

Alle gældende Corona regler skal overholdes.

Tilmelding på NemTilmeld senest den 15. februar 2022.

Nytårskur 1 (3)

3. Februar 2022 kl. 10.30 – 15.00 H. J. Hansen Genindvinding

Vi besøger H. J. Hansen Genindvinding, Havnegade 110, 5000 Odense C

Vi mødes ved Seniorhuset kl. 10.00 , Toldbodgade 5, 5000 Odense, hvorfra der vil være samkørsel.

Ved H. J. Hansen genindvinding vil man få udleveret sikkerhedsudstyr bestående af: hjelm, vest og sikkerhedssko.

Rundvisningen varer 1½ – 2 timer, afhængig af spørgelysten.

Når vi er færdige kører vi tilbage til Seniorhuset, hvor vi får et stykke mad samt en øl eller vand.

Prisen er kr. 90,00

Tilmelding senest den 20. januar 2022 på NemTilmeld.

HJ Hansen

10. Marts 2022 kl. 11.0 – 14.00 Hvor kommer flæskestegen fra?

Besøg et moderne svinelandbrug.

Besøg et moderne svinelandbrug. 

Vi besøger: 

Lars Peder Hansen
Søgårdsvej 16, Dømmestrup 

5792 Årslev. 

Foreningen udsender deltagerliste, så I indbyrdes kan aftale transporten. 

Lars har et moderne svinelandbrug. 

Han vil vise os rundt i stalden hvor vi får at se, hvorledes et moderne landbrug anno 2020 fungerer. 

Efterfølgende samles vi hvor der fortælles dybere hvad et sådant landbrug er og hvorledes det fungerer, markedssituation mv.  

I forbindelse dermed vil der blive vist et diasshow. 

 12.30: afgang fra Seniorhuset, for dem der kører sammen. 

13.00: ankomst Søgårdsvej 16, Dømmestrup, 5792 Årslev. 

 Pris for medlemmer: kr. 50,00.

Pris for ikke medlemmer: kr. 75,00

 Tilmelding og betaling på Nem Tilmeld, tryk her

Hvor kommer flæskestegen fra