10. Marts 2022 kl. 11.00 – 14.00 Hvor kommer flæskestegen fra?

Besøg et moderne svinelandbrug.

Besøg et moderne svinelandbrug. 

Vi besøger: 

Lars Peder Hansen
Søgårdsvej 16, Dømmestrup 

5792 Årslev. 

Foreningen udsender deltagerliste, så I indbyrdes kan aftale transporten. 

Lars har et moderne svinelandbrug. 

Han vil vise os rundt i stalden hvor vi får at se, hvorledes et moderne landbrug anno 2022 fungerer. 

Efterfølgende samles vi hvor der fortælles dybere hvad et sådant landbrug er og hvorledes det fungerer, markedssituation mv.  

I forbindelse dermed vil der blive vist et diasshow. 

 10.30: afgang fra Seniorhuset, for dem der kører sammen. 

11.00: ankomst Søgårdsvej 16, Dømmestrup, 5792 Årslev. 

 Pris for medlemmer: kr. 50,00.

Pris for ikke medlemmer: kr. 75,00

 Tilmelding og betaling på Nem Tilmeld, tryk her

Hvor kommer flæskestegen fra